Návod na obsluhu receiveru  AB IPBox 250S HDD 80GB s nainstalovaným Image Enigma

 

První instalace image Enigma (předtím je originální SW) se musí provést z PC přes rozhraní RS 232

1. Stáhněte si program Flash tools a Enigma image do PC

2. Nainstalujte Flash tools do PC

3. Propojte AB IPBox 250S PVR a PC křizeným sériovým kabelem RS 232

4. Stiskněte a držte tl. Stand by na předním panelu receiveru a zapojte ho do el. sítě, až se na displeji zobrazi "Serial"

5. Otevřte program Flash tools a načtěte Enigma image do řádku "File"

 

Downloading Enigma image to AB IPBox 250S PVR

1. Download Flash tools and Enigma image to your PC

2. Install Flash tools in your PC

3. Connect AB IPBox 250S PVR and PC with serial cross cable

4. Press and hold Stand by button on front panel of receiver and connect receiver to mains, untill "done"  appears on front display

5. Open Flash tools and choose Enigma image to line "File"

 

tools1

 

6. Stiskněte "ok" tlačítko na předním panelu receiveru

6. Press "ok" button on front panel of receiver

Přenos image:

tools2

 

7. Po skončeni přenosu image se na předním panelu receiveru zobrazí "done", nyní stistkněte tlačitko Stand By nebo vypněte receiver z el. sítě

7. After downloading image "done" appears on front panel, press Stand by button

tools3

 

Odpojení COM portu:

tools4

 

Ovládání AB IPBoxu přes web rozhraní:

V IE napíšeme adresu AB IPBoxu př: 192.168.1.35 àEnter (nebo àPřejít)

objeví se tabulka, bude chtít uživatelské jméno, to je: root -heslo (pokud není změněné) je relook nebo ipbox nebo: dreambox (podle verze Enigma) –je možné uložit, àOK a otevře se tato tabulka:

ab_ipbox_enigma-web-interface

 

----------------------------

Defautní hodnoty:

Jméno: root

Heslo: relook nebo: ipbox nebo: dreambox (podle verze Enigma)

---------------------------

 

Dálkový ovladač:

P/Pg + =vstup do: Přehledy

P/Pg - =vstup do: Poskytovatelé

---------------------------

 

Restart AB IPBoxu (pokud vůbec nereagují tl. na ovladači):

na panelu AB IPBoxu zmáčknout tl. StandBy a OK - přijímač se restartuje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Před instalací new SW doporučuji zálohovat nastavení programů (pokud máme vytvořen vlastní Setting) např. prog. dreamboxedit.exe 2.0.0, 3.0.0.0

 

Nastavení Dreamboxedit

1.otevřít prog. Dreamboxedit a nakonfigurovat ho pro komunikaci s AB IPBox 

2. ->Možnosti,

V okně Network settings:

3. v IP adresa Dreamboxu: 192.168.1.34-36 (může se lišit) 

4. v Dreambox http Server port: 80

5. Meno na Dreamboxe: root

6. Heslo na Dreamboxe: relook nebo ipbox

7. FTP port: 21

8. -> Ulož

9. ->zavřít okno

 

Záloha nastavení programů:

1. otevřít prog. Dreamboxedit

2. ->FTP

3. v okně: Lokalný adresár vybereme složku ->Prezri (kterou jsme přetím vytvořili v PC) kam chceme zálohovat programy

4. -> Príjmi súbory z Dreamboxu

5.  zobrazí se okno: Úspešně prijaté súbory z Dreamboxu, ->OK

6. ->Ulož

7. ->zavřít program

 

Poslání Settingu z PC do IP Boxu:

1. v okně: Lokalný adresár vybereme složku ->Prezri ve které máme zálohované programy co chceme poslat do AB IPBoxu

2. -> Pošli súbory do Dreamboxu

3. po hlášce: nutný rebbot či co ->Reload settingy na Dreaboxe (poz. čekat až „hodiny-kursor“ se změní na šipky)

4. -> zavřeme program

 

 

Factory Reset (po instalaci new SW):

1.->Menu

2.->Setup  Nastavení

3.->Exper Setup  Expertní nastavení

4.-> Factory reset

5. -> OK (Pokud provedte reset ....) [Factory reset...]

 

6. /TV System Wizard/ -> PAL save

7. /OSD language/ -> English

8. Zone setup -> save

 

poz: zaplnění na 14 proc. (při nenainstalování „ničeho“)

 

Text přenos settingu v dreamboxedit do PC

 

---------------------------------------------------------------

 

Nastavení komunikace s internetem:

1.-> Menu

2.->Setup   Nastavení

3.->Exper Setup  Expertní nastavení

4.->Communication Setup 

5. -> zrušit -> DHCP

6. napsat v

IP: 192.168.1.34-36

Netmask: 255.255.255.0

Nemeserver: 192.168.1.1.

Gateway: 192.168.1.1.

7. -> DHCP

8. -> save (nebo ->zelené tl.)

 

nebo jednodušeji:

1.-> Menu

2.->Setup   Nastavení

3.->Exper Setup  Expertní nastavení

4.->Communication Setup 

5. -> zrušit -> DHCP

6. -> DHCP (net-server bude nalezen automaticky)

7. -> save (zelené tl.)

 

dále

1. -> Ngrag Streaming Setup

2. -> detect MAC Adress (modré tl.)

3. -> save (zelené tl.)

 

konfigurace na PC HTML 192.168.134-6

Uživatelské jméno: root

Heslo:                    relook nebo ipbox nebo dreambox

 

------------------------------------------------------------

Instalace addonů:

1. -> modré

2. -> ipk (červené tl.)

 

český jazyk:

-> available Packages [Feed:Locale]

-> Instal červené tl.    16% zaplněno

 

Přepnut na češtinu:

1. ->Menu

2. ->Setup

3. ->System settings

4. ->OSD Language

5. -> Czech -> OK

6. 3x -> EXIT

poz: nyní již bude menu v češtině

 

Instalace Skinu (typu OSD):

1. -> modré

2. -> ipk (červené tl.)

3. ->available Packages [Feed:Skins]

4. ->Screwed Stone

5. ->Instal (počkat)

 

Aktivace Skinu (typu OSD):

1. ->MENU

2. ->Nastavení

3. ->Nastavení systému

4. ->Nastavení OSD

5. ->Změnit prostředí (nebo ->modré tl.)

6. v okně Prostředí najet a ->Screwed Stone

7. objeví se tabulka:

Restartujete přístroj pro načtení nového

Prostředí (skinu)

Restartovat nyní?

-> Ano (nebo -> zelené tl)

Po krátkém restartu bude již dostupný nový Skin

 

-----------------------------------------------------------------------------

Změna prostředí skinu:

 

1. ->MENU

2. ->Nastavení /6/

3. ->Nastavenbí systému /3/

4. ->Nastavení OSD /5/

5. ->Změnit prostředí /nebo ->modré tl./

6  -> šipka nahoru (z IPbox BlueLine na IPbox Basic)  

7. ->zelené tl (uložit)

napíše:

Restartujete přístroj pro načtení nového

prostředí (skinu)

restartovat nyní?

8. ->Ano /zelené tl./ ABIP Box se restartuje a spustí se na posledním zvoleném programu 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Stažení Setting satelitů:

1. -> modré

2. -> ipk (červené tl.)

-> available Packages [Feed:Settings]

-> Setting Likra rotor 27.4.07

-> Instal červené tl.    24% zaplněno

poz: po instalaci se Box sám reebotuje

 

Aktivace natáčení:

1. ->Menu

2. ->Nastavení

3. ->Hledání programů

4. ->Nastavení satelitu

5. v prvním okně -> OK a ->Více satelitů přes motor DiSEqc

6. -> OK (zelené tl)   

 

7. ->Natáčecí systém

8. -> Použít goto XX funkci (pokud se ->Použít vstupní proud motoru -natáčení na satelity bude rychlejší)

vypsat:

Zeměpisná délka 16° 15´ 28" = 16,258 Východ (liší se podle vaší místní polohy)

Zeměpisná šířka 49° 31´ 13" = 49,5204 Sever (liší se podle vaší místní polohy)

9. ->uložit /zelené tl./

10. 3x EXIT

 

pokud se objeví hláška:

Žádné LNB nenastaveno pro DiSEqC 1.2.

Přejděte do nastavené satelitů a povolte

DiSEqC 1.2.  tak bod 1 až 6 (Aktivace natáčení)

 

Nemusí ? se INSTALOVAT:

instalace "podpory pluginů" apod.

1. -> modré

2. -> ipk (červené tl.)

-> available Packages [Feed:Addons.options]

-> mgcamd-option      27% zaplněno

-> allinone       33% zaplněno

-> -> Instal červené tl. 

 

Hra Sokoban:

35% zaplněno

 

Přidání satelitu:

1. -> Menu

2. -> Nastavení

3. -> Hledání programů

3. -> Satelit

4.-> zelené tl. (nový)

V KOLONCE: nový satelelit napíšeme název např: 32=31.5E Optus A3/Astra 1D -> ok

V KOLONCE: Pozice satelitu napíšeme 315 (31.5°E skutečná pozice) ->ok

-> OK

-> Hledání sítě

-> Rozšířené hledání sítě

-> Exit

poz: doplníme tr. viz výše

 

důležité! : aby byl satelit vidět v menu musíme:

1.->Menu

2.->Nastavení

4. ->Hledání programů

5.-> Nastavení satelitu a nyní najedeme: v Satelit/Pozice a vybereme ten satelit který nepoužíváme /je možné používat jen 40 satelitů/ a -> OK se tabulka rozvětví a najdeme vytvořený satelit -> zelené tl. uložit

 

nebo???

4.-> žluté tl. (nový) a satelit se přidá (pokud není obsazeno všech 40 předvoleb)

5.-> Hledání programů

6. -> Editace transpondéru [Transpondéry]

 

tabulka se vrátí do Menu Satelity kde vybereme opět vytvořený satelit , vyběrem i tr. a parabola se dotočí na něj a

-> Exit

 

->Automatické vyhledávání transpondéru

-> Vyhledat, počkat až napíše : Hotovo a -> OK

chcete prohledávat další Satelity -> Ne

 

nebo -> Ruční vyhledávání transpondéru [Vyhledávání vysílání] zde se musí zadat hodnoty znovu

 

 

nebo:

->Natáčecí systém

-> násl. strana /měl by být satelit i tr. nastaven/

-> vyhledávání

-> ruční vyhledávání - vybrat satelit i tr.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

instalace pluginů klíčů apod.

1. -> modré

2. -> ipk (červené tl.)

-> available Packages [Feed:Addons]

-> mgcamd-1.22sky (liší se podle verze)

-> keys-0506

-> Instal červené tl.    55% zaplněno

 

Důležité:  pokud se neobjeví možnost stažení nebo chybí zelené tl. na restart EMU apod. (po instalaci Enigma) je nutné instalovat: addon_version_powerpc.ipk /rel.3/ (pro některé verze FW stačí tento) a  fix_official-feed_powerpc.ipk  (nakopírovat do *tmp)

 

pak v AB IPBoxu

-> modré

-> červené

-> [Feed> TEPM]

-> addon_version_powerpc.ipk - > fix_official-feed_powerpc.ipk

-> zelené tl. (instal)

 

restartuje se a už je OK jde stahování pluginů opět

„opraví“ All In One Panel –doplní zelené tl. na restart EMU

 

->modré t. , ->červené tl. doplní v Itsy Package Managment Systém v0.2.1 další řádky (kromě prvních pěti)

 Poslední řádek před chybou: available Packages [Feed: ABIPBOX_settings]

 

instalace ->url -zpřístupní web adresy na stahování key

-----------------------------------------------------------------------

doplnění replace.list (ECM) a newcamd.list (sharing)

1. připojit se s T.C. na IP

2. překopírovat replace.list a newcamd.list do var/keys

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Vložení emulátoru mgcamd do IP Boxu přes Total Commander:

 

soubor: mgcamd-1[1].30a_version_powerpc.ipk

vložit do složky: var/tmp

poté v AB IPBoxu:

-> modré

-> červené

-> available Packages [Feed: TEMP]

-> mgcamd-1[1].30a_version_powerpc.ipk

-> Install (nebo zelené tl.)

-> Exit

následně aktivovat emulátor viz Zapnutí mgcamd (pokud je vypnutý) :

 

 

Vypnutí mgcamd (např. při jeho výměně ve var_bin:

1. -> modré tl. [All In One Panel]

2. najedeme do Client Server: -> kursorem vlevo {žádný}

3. -> zelené tl. (CLIENT SRV SH) naběhne hláška: Please wait CLIENT kill... [Allione ADDONS?]

 

Zapnutí mgcamd (pokud je vypnutý) :

1. -> modré tl. [All In One Panel]

2. najedeme do Client Server: -> kursorem vpravo {mgcamd}

3. -> zelené tl. (CLIENT SRV SH) naběhne hláška: Please wait MGCAMD started... [Allione ADDONS?] /do 12sec. naběhne obraz/

------------------------------------------------------------------------

 

Přepnutí z názvu programu na číselnou předvolbu nebo naopak (4 místný display na receiveru):

1. ->MENU

2. ->Nastavení

3. ->Nastavení systému

4.  ->Front Panel Settings

5.  ->Channel Num Charact (číselná předvolba) nebo zrušit ->Channel Num Charact (název stanice)

6. -> uložit (zelené tl.)

7.  4x ->exit

-------------------------------------------------------------------------

 

Změna úvodního MENU (šipky doprava <-> doleva /ikony/ nebo nahoru a dolů):

1. ->MENU

2. ->Nastavení

3. ->Nastavení systému

4. ->Nastavení OSD

5. ->Zobrazit hlavní menu jako seznam (bude se listovat nahoru a dolů) nebo zrušit ->Zobrazit hlavní menu jako seznam (bude se listovat doprava<->doleva /ikony/

6. ->uložit (nebo ->zelené tl.)

7. -> 3x EXIT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přepnutí  na ovladač Relok:

1. ->Menu

2. ->Nastavení

3. ->Expertní nastavení

4. ->Dálkový ovladač

5. v Remonteconterol Style: -> Ippox (Relook)

6. ->uložit /zelené tl./

           

---------------------------------------------------------------------------

 

Výběr zvukové stopy:

1. -> tl. noty {nad zeleným tl.}

2. vybereme požadovaný zvuk (pokud je vysílán)

3. -> OK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výběr titulků TXT (CT 1 a CT 2 888 23.5°E, BBC Prime 881 19.2°E a 13°E, Nat Geo 350 19 a 15°W)

1. -> tl. TXT {spodní řada-druhé zprava}

2 -> napíšeme číslo TXT stránky kde titulky vysílají např u programu Nat Geo z 15°W je to 350

a po další nové větě se titulky zobrazí (bílé na černém pozadí)

poz: pokud chceme přepnout na jiný prog. je nutné vyjet z TXT režimu -> tl. EXIT

je lepší používat režim DVB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výběr titulků DVB i TXT (Nat Wild 15°W, Extreme Sport 15°W)

1. -> tl. noty (nad zeleným tl.)

2. -> Bez titulků

3. Kursorem -> Vpravo a po vybrání požadovaných titulků ->OK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vycentrování zobrazení TXT:

1. ->Menu

2. ->Nastavení

3. ->Nastavení systému

4. ->Nastavení OSD

5. ->Pozice teletextu (žluté tl.) – nyní si přečtěte pokyny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Např: na 23.5E - sledování např: CT4 a na něm prohlížení TXT např: Prima TV - funguje jen u programů v rámci stejného tr.

1. Přepneme na program CT4

2. ->tl. TXT /na dálkovém ovladači třetí tl. - zleva – poslední dolní řada/

3.  ->MENU [otevře se tabulka: Teletext setting]

4.  v Service: ->vyhledávání /4x kursorem dolů/ [zobrazí se info: Searching for Teletext services on this Transponder]

5.  po chvíli (cca 3sec) se v Service: zobrazí rolovací okno s programy které mají TXT na tomto tr.

6. ->Prima TV /->kursorem dolů/ ...

7. ...2x ->OK –nyní se zobrazí TXT Prima TV (TXT zrušíme ->EXIT a přepnutím na jiný program)

 

Tipy:

Listování stránkami: ->kursor nahoru př: 100-101-103 atd. / ->kursorem dolů př: 102-101-100 / zadáním přímého třímístného čísla/

Listování substránkami: ->kursorem doprava př: 100/01-100/02-100/03 atd. / nebo ->kursorem doleva př: 100/02-100/01 atd.

 

Sledování TXT s obrazem: 2x ->tl. subtittle /na dálkovém ovladači druhé tl. – zleva – poslední dolní řada/

Zvětšení TXT stránky na ½: -> tl. + P/Pg (tl. vlevo - od tl. MENU)

 

Sledování TXT (bude vlevo)  i obrazu (bude vpravo) zároveň: -> tl. - P/Pg (tl. pod tl. + P/Pg)   1x ->malý obraz, 2x ->větší obraz

 

Poz: můžeme prohlížet TXT i u nahrávky z HDD (TXT v čase nahrávání)

       Přijímač umí jen VBI TXT (tedy pouze TXT přes přijímač)

 

Testováno s FW 1.1.0, 24.08.2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Istalace Drtiče, Zprovoznění titulků (dodaných do AB IPBoxu) k filmům:

1. -> modré tl.

2. -> červené tl.

3. -> available Packages [Feed:ABIPBOX_addons]

4. -> webbrowser

5. -> Install -> EXIT

6. ->ipk (červené tl.)

7. -> available Packages [Feed:Plugins]

8. najít složku subtitler

nebo -> WEBBrowser -> Update (zobrazí se další složky) 

9. -> subtitler

10. -> Install -> OK -> EXIT 2x

a ověříme zda je instalován Drtič viz dále:

 

zpřístupnění titulků k filmům:

1. -> žluté tl. [Balíčky]

2. -> Subtitler, Drtič

3. objeví se menu:

Press: OK to start EXIT (červené tl.) to exit / 2x (modré tl.)

ERROR

ERROR

No subtitles in directory /var/tuxbox/Drtic/tit! (pokud ve složce nejsou vůbec žádné titulky)

-------------------------------------------------------------------------------

 

Stažení keys z Netu:

1. -> Modré tl. [All In One Panel]

2. v Keys -> download

3. -> OK

4. vybrat odkud budeme stahovat (který půjde) např: -> Cardmanie Update Key via Internet -> OK

5. po stažení vypíše Update key OK -> OK

a dáme restart EMU

 

Vložení dalších web. adres do souboru na stahování keys z Netu:

V T.C. ve var/tuxbox/config přesunout z AB IPBoxu soubor keyupdate.xml do PC -ten poté otevřít ve Wordpad a přidat-zeditovat web. Adresy

Zeeditovaný soubor keyupdate.xml přes T.C. přesunout zpět do AB IPBoxu

-------------------------------------------------------------------------------

 

Restart EMU

1. -> modré tl.

2. -> zelené tl [Please mgcamd started...?] (chvíli počkat a do 7sec. naskočí obraz)

-------------------------------------------------------------------------------

 

Skenování satelitů:

 

1. -> Menu

2. -> Nastavení

3. -> Hledání programů

4. -> Satelity (vybrat satelit) -> OK, Čekejte než se motor natočí na... (Motor se natočí na požadovaný satelit)

5. -> OK

6. -> Exit

7. -> Automatické vyhledávání transpondérů

8. v Network: vybrat satelit ->OK, probíhá hledání, Byl nalezen aktivní transpondér. Potvrďte je-li služba správná. [Vyhledávání vysílání]

9. -> jen volné (pokud satelit neobsahuje Hack prog. nebo sharing prog.

10. -> začít vyhledávat [Vzhledávání vysílání]

11. po vyhledání se zobrazí tabulka: Hotovo s počtem vyskenovaných prog. ->OK

12. Chcete prohledávat další satelity? [Prohledávání ukončeno] -> Ne

13. Čekejte než se motor natočí na xx.xx °(motor se natočí na předchozí satelit který tam byl než se začal skenovat nový satelit)

14. -> Exit 4x

 

NEBO:

1. -> Menu

2. ->Nastavení

3. -> natáčecí systém

4. -> Následující strana {modré tl.}

5. -> Mód Pozice ? natočit na satelit, Satelit: vybrat příslušný,

6a. -> proveď

6b. -> vyhledávání {nebo modré tl.}

7. -> Automatické vyhledávání transpondéru nebo zvolit jiné

8. v Network: vybrat satelit ->OK, probíhá hledání, Byl nalezen aktivní transpondér. Potvrďte je-li služba správná. [Vyhledávání vysílání]

9. -> jen volné (pokud satelit neobsahuje Hack prog. nebo sharing prog.

10. -> začít vyhledávat [Vyhledávání vysílání]

11. po vyhledání se zobrazí tabulka: Hotovo s počtem vyskenovaných prog. ->OK

12. Chcete prohledávat další satelity? [Prohledávání ukončeno] -> Ne

13. Čekejte než se motor natočí na xx.xx °(motor se natočí na předchozí satelit který tam byl než se začal skenovat nový satelit)

14. -> Exit 4x

 

Problém s vyskenováním blízkých transpondérů i s rozdílními SR při automatickém i ručním hledání se vyskenuje jen jeden program např. na 72°E RU MUSIC ano a MENU TV ne, řešení:

ručně navolit PIDy:

1. ->MENU

2. ->Nastavení

3. ->Hledání programů

4. ->Ruční vyhledávání transpondér

5. navolit Kmitočet 12582, Polarirta: V, FEC: 3/4, Rychlost: 3266

6. ->vložte pids (nebo -> žluté tl.)

7. vymazat v Name: unnamed service -tl. –Hlasitost  (poz: je možné přejmenovat potom v jiném Menu viz: Přejmenování názvu programu)

a vypsat jméno programu: MENU TV -přepnutí na velká písmena ->žluté tl.

8. vložit Video PID: 48 PCR PID: 48

          Audio PID: 49

!!! pozor !!! pokud vkládáme hodnoty v DEX musí být v menu: HEX a naopak !!!

9. ->uložit (nebo -> modré tl.)

pokud napíše okno: Program již existuje atd. tak -> NE (nebo ->červené tl.)

10. 4x ->EXIT

----------------------------------------------------------------------------------

 

Přejmenování názvu programu:

1. mít na přepnutém programu co chceme přejmenovat

2. ->OK

3. ->MENU

4. ->přejmenovat

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Editace transpondéru:

1. -> Menu

2. -> Nastavení

3. -> Hledání programů

4. -> Editace transpondéru [Transpondéry]

5. vybrat satelit a -> satelit, -> další se přesuneme do transpondérů, -> Editace (vybrat -> OK)

6. -> EXIT

7. Zapsat změněné transpondéry? -> Ano

4. 3? x -> EXIT

----------------------------------------------------------------------------------

 

Přepínání mezi dvěma progamy např: 1 a 220

-> tl. FAV (nad modrým)

 

->tl. RCL (pod tl. 9wxy)

Testováno s FW 1.1.0, 24.08.2009

----------------------------------------------------------------------------------

 

Hledání televizní stanice podle názvu (počátečního písmena):

V libovolném přehledu programů např: když chceme hledat třeba Ocko tak -> 3x tl 6 a najde to první program co začíná na O a kursorem ->Dolů najdeme

 

Pokud listujeme v libovolném přehledu a chceme se nutně vrátit na program  co je zrovna puštěný (zapoměli jsme který to je) -> tl. TV/RAD

 

Hledání programu se začínajícím prvním písmenem

1. v jakémkoliv seznamu najít prog. co chceme najít např: ORF

2. -> 3x na tl. 6 (m-n-o)

3. nyní to najede na prví prog. začínající na O v abecedě, kursorem ->dolů již najdeme ORF

 

Vymazání programu:

1. v jakémkoliv seznamu najít prog. co chceme vymazat

2. -> Menu [Servisní menu]

3. -> vymazat

4. -> EXIT

 

Vymazání programu:

najdeme si program co chceme vymazat

musíme být v tabulce: Satellites (TV)

1. ->MENU [Servisní menu]

2. ->Vymazat

3. ->EXIT

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Přesun programu do "oblíbených"

najdeme si program co chceme přesunout do složky

musíme být v tabulce: Satellites (TV) pokud nejsme -> OK

1. -> MENU [Servisní menu]

2. -> přidat do vybraného přehledu ->OK [Přehledy]

3. najdeme složku do které chceme přesunout a -> OK ji otevřeme

4. -> na program který chceme do složky dát je vše hotovo

 

poz: takto funguje i přesun nahraných pořadů na HDD, jen musíme být v tabulce HDD

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ostranění všech upozornění ! (vykřičník) u nově nalezených programů ze satelitu

Přepneme na program ze satelitu kde to chceme provést např. 28.2E

1.  v přehledech ->Satelity [zelené tl.] 

2. najedeme kursorem na satelit např: 37=36.0E ..... Nově nalezené (17)

3. ->Menu (Servisní menu)

4. -> 1. remove all´found´flags

5. nyní se programy z nově nalezené změní na (0)

6. ->Exit?

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Přesunutí programové pozice:

1. -> MENU [Hlavní menu]

2. -> Nastavení [Nastavení]

3. -> Setřídit programy [Setřídit programy]

4. -> Editace přehledu

vybrat složku a otevřít ji

najet kursorem na poožadovaný prog.

-> zelené tl.

-> kursorem přesunout na určenou pozici

->OK nebo opět zeleným tl.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sledování programu z AB IPBoxu na PC monitoru, přes LAN (poz: nutné mít instalován VLP přehrávač):

1. připojit se na web. rozhraní IP BOXu http://192.168.1.34/

2. -> na program co chceme sledovat

3. -> WEB-X-TV (vlevo nahoře pod logem)

poz: pokud se obraz neobjeví zkusíme -> na jiný prog. (bod. 2 a 3)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vstup do EPG, přidání do časovače (nahrávání):

1. 2x -> tl. i (nad tl. FAV)

2. -> zelené, žluté, modré tl.

3. nyní nastavíme pořad(y) které chceme nahrát na HDD

4 -> použít /zelené tl./

 

Někdy se stane že tl. i (nad tl. FAV) není „dostupné“ tak:

1. -> OK (jsme v přehledu programů)

2. -> tl. i (nad tl. FAV) [Styl EPG]

3. -> OK Kanál EPG –šipkami nahoru-dolů vybereme požadovaný pořad

4. -> zelené tl. /pro nahrávání, žluté tl. Ngrab, modré tl. přepnout/

5. -> použít /zelené tl/ (u pořadu se objeví červený symbol nahrávání)

6. pro opuštění -> 2x EXIT

 

 

Vyvolání podrobného EPG a Mutli EPG:

otevřít "Tabulku přehledů"

1. -> tl. i (nad tl. FAV) [Styl EPG]

2. vybrat: Kanál EPG nebo Multi EPG

3.  ->OK

poz: listování v Multi EPG kursorovým tl. vpravo, vlevo

3. -> EXIT

 

Někdy se stane že tl. i (nad tl. FAV) není „dostupné“ tak:

1. -> OK (jsme v přehledu programů)

2. -> tl. i (nad tl. FAV) [Styl EPG]

3. -> OK [EPG  -název programu]  –šipkami nahoru-dolů vybereme požadovaný pořad o kterém si chceme přečíst info

4. -> OK

5. pro opuštění -> 3x EXIT

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Zrušení limitu nahrávky 1GB:

->Menu

->Nastavení

->Expertní nastavení

nad Timer offset 0min. posunout na max. hodnotu 16GB

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Formátování HDD (nutné při novém HDD, první instalaci):

nejdříve před formátovaním:

1. ->Menu

2. ->Nastavení

3. ->Expertní nastavení

4. ->Nepřipojovat HDD

 

samotné formátování HDD:

1. -> Menu

2. -> Nastavení

3. -> Nastavení systému

4. -> Nastavení harddisku

5  -> OK

6. -> Formát (ext3)

7 Opravdu chcete zformátovat harddisk? ->Ano

 

formátuji harddisk...

Čekejte, inicializuji harddisk.

Tento proces bude trvat několik minut

 

Váš disk byl úspěšně zformátován !

9. -> OK

 

Nyní se musí zrušit -> Nepřipojovat HDD -jinak se při nahrávání zobrazí tabulka:

Nahrávání selhalo.

Nahrávání selhalo, medium nedostupné.

->OK

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nahrávání na HDD:

1. -> tl. Foťáku /nad žlutým tl./

2. -> tl. s červenám kolečkem  /pod červeným tl./

 

-> tl. s červenám kolečkem  /pod červeným tl./

Testováno s FW 1.1.0, 24.08.2009

 

Přidání nahraného filmu do své složky:

 

po nahraní nebo puštění záznamu hned -> Menu a zobrazí se (nefunguje?)

 

Prodloužení času při časovém (i EPG) nahrávání:

1. ->Menu

2. ->Časovač [5]

3. ->OK na "časovaný pořad"

4. najedeme na čas který upravíme

5. ->použít [nebo zelené tl.]

 

Aktualizace události v časovači

Nastaven nový koncový čas

 

6. >OK [nebo zelené tl.]

7. 2x ->EXIT

 

Stopnutí nahrávaného pořadu:

1. tl. s červeným kolečkem

2. -> Zrušit nahrávání

3. -> OK

poz: pokud nyní: Ukázka nahraných filmů? -> NE tak můžeme začít hned nahrávat (vhodné při nahrávání videoklipů) opětovným -> tl. s červeným kolečkem

pokud nyní: Ukázka nahraných filmů? -> ANO dostaneme se do složky kde jsme nahráli soubor a ten můžeme přehrát ->OK

 

Přehrávání souborů .TS z HDD AB IPBoxu:

-> Menu

-> Soubory HDD

-> na zvolený pořad

poz: když dojde pořad na konec (stojící obraz), ->OK se dostaneme opět do složek s nahrávkami a to samé funguje i při přehrávání

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přehrávání souborů .mp3 na HDD:

Přes T.C. pošleme z PC svoje soubory .mp3 do složky hdd, ->movie (root/movie) –kde je také v ABIPBoxu najdeme

Pro snadnější orientaci si vytvoříme v Přehledy složku MP3 (v AB IPBoxu přes dálkový ovladač):

Ve složce Soubory

-> Přehledy

->Menu

-> vytvořit nový přehled –napíšeme MP3, ->OK

Nyní se vrátíme do složky root/movie z které přesuneme soubory .mp3 do složky MP3

Poz: při přehrávání mp3 je možné zjistit i parametry nahrávky (pokud je nahrávka obsahuje –album, tvůtce, TCMP, žánr, rok, titul, umělec, TPE2, TPUB, stopa):

->Menu

->Informace

->Stream Info

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

složka s Filmy v AB IPBoxu: (přes T.C.) hdd, ->movie [mnt/part1/movie]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vypnutí HDD:

tl. StandBy rychle vypnout-zapnout AB IPBox 

 

poz: u nových FW se již dá nastavit čas vypnutí HDD

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

při formatovaní -> Nepřipojovat HDD

když chcete na něj nahrávat a přehrávat zrušte ->

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instalace nahrávání přes program NGrab:

 

1. nainstalovat NGrab a spustit ho -dole v liště IE jak jsou hodiny se objeví zalená ikona NGrabLite

2. pr. tl. myši -> na ikonu NGrab

3. -> Setting ...

4 a nastavit

Target folder (kam mají být soubory mpeg2 nahrány na PC)

DBox-setting IP adress zde nastavit VAŠI ADRESU AB IPBoxu př: 192.168.1.35

Port (Listen-Grab) nastavte na 6001

dále nastavit WinGrabEngine Streaming-Type

->Program Stream File /bude nahrán soubor mpeg2 s video a audio dohromady)

nebo -> Audio and Video Pes File /Video bude nahráno v m2v a Audio v mp2 - zvlášť)

Split-Size: nastavit na 0 MB (pokud nechceme soubor rozdělovat)

->OK

 

V AB IPBoxu nastavit:

1. ->Menu

2. ->Nastavení

3. ->Expertní nastavení

4. ->Nastavení NGrab Streaming [Ngrab server]

5. a nastavit

Srv IP: VAŠI ADRESU PC př: 192.168.1.33

Srv Port: 6001

Srv MAC: 00.00.00.00.00.00 -zůstává stejné

6.-> uložit (nebo ->zelené tl.)

 

Nahrávání přes program NGrab z AB IPBoxu do PC v mpeg2:

1. na PC -> NGrab -dole v liště IE jak jsou hodiny se objeví zalená ikona

2. na ovladači -> žluté tl.

3. ->start Ngrab recording (ikona zčervená  - nahrávání začne)

pokud -> 2. pr. tl. myši -> na ikonu NGrab, ->Status ... uvidíme hodnoty přenosu mpeg2 do PC

 

Zastavení nahrávaní přes Ngrab

1. Pokud jsme opustili Menu při nahrávání opět na ovladači -> žluté tl.

2. ->Stop Ngrab recording (ikona zezelená - nahrávání skončí)

3. ->EXIT

nebo

pokud jsme neopustili Menu při nahrávání

1. ->Stop Ngrab recording (ikona zezelená - nahrávání skončí)

2. ->EXIT

 

Vypnutí programu NGrab v PC:

1. -> pr. tl myši na ikonu v liště IE jak jsou hodiny

2. -> End

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Změna hesla u AB IPBoxu:

1. ->Start

2. ->Spustit...

3  -> cmd

4. do příkazového řádku napsat: telnet 192.168.1.34 ->enter

5. vypíše: ipbox login, zadat: root (ipbox login: root)

6. vypíše: pass, zadat relook -zadat passwd

new password xxxx, retype password xxxx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vybrání z PPV kanálů (Premiere) Premiere Sport Portal nebo PREMIERE DIREKT nebo Erotik - Ab 18!:

1. přepnout např: na Erotik - AB 18!

2. -> zelené tl.

3. -> vybereme požadovaný prog.

poz: -> žluté tl. ho můžeme dát i o přehledu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Psaní zprávy přes internet na IPBox na OSD:

1. ->Start

2. ->Spustit...

3  -> cmd

4. do příkazového řádku napsat:

Config a začít psát text

Na obrazovce se pak zobrazí:

Message a poslaný text

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

složka se softcam.key: var/keys

 

Editace klíčů v softcam.key přes TC:

Příklad pro editaci key na Digi TV 2111 00 

 

Najít na webu správný key a ten označit a -> Ctrl+C zkopírovat –stačí jen 32místný 1E25A5ACF59C021CAA20428DD52886F2

1. otevřít TC a spojit se s AB IPBoxem

2. -> var

3. -> keys

4.  -> pr. tl  softcam.key (zčervená)
5. -> F4 Editovat
6. -> Ctrl+F do Najít: zadáš např. 2111

7. -> Najít další a vyhledaný 32místný key starý! 2111 00 -co se edituje 0B3483D8A5F428CE4996C1CD919FAD89 označíš myší a dále
8. -> Ctrl+V vložíš nový key 1E25A5ACF59C021CAA20428DD52886F2
9. -> zavřít -text se změnil, Chcete změny uložit? ->Ano

10. -> Ano

11. -> Přepsat

12. -> odpojení TC

13. -> zavřít TC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tipy:

 

Zjištění datového toku programu:

1. ->Menu

2. ->Informace [->8]

3. ->Bitrate...

 

Otevře se (příklad):

 Bitrate Viewer v1.4

   kb/s: Current       Min      Ave     Max

   Video     1938      1935     1954     2254

   Audio      128 MPEG

 

Kde Video: Current= aktuální, Min= minimální, Ave= průměrný, Max= maximální datový tok obrazu x 0,001 v MBs

Audio:  kbps

 

Poz: když přepneme na program kde se vůbec nic nevysílá, tz. hodnoty se nezobrazí „program“ se zasekne (nepomůže ->EXIT) - přijímač se musí restartovat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Špatné znaky s háčky a čárkami v EPG (česká a slovenská diakritika):

 

Připojíme se do AB IPBox 250 přes T.C. a soubor encoding.conf se správnými (CZ-SK) znakovými sadami EPG vložíme do složky:

var/tuxbox/config/enigma

 

encoding.conf můžeme editovat např. v poznámkovém bloku (.txt) , wordpadu apod.

 

Převod z DEC na HEX:

Z lyngsat.com zjistíme TID v DEC a potřebujeme ho zapsat jako HEX. Pomůže nám kalkulačka ve Windows kterou přepneme ze Standardní na vědeckou: ->Zobrazit, ->Vědecká

 

Program z 1W na 12130,H,30000 má TID 42 v DEC, zadáme do kalkulačky přeplé na DEC číslo 42 Nyní přepneme kalkulačku na HEX a zobrazí se 2A

 

Něco o normách EPG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor newcamd.list patří do složky var/keys

 

Soubor Cccam.cfg patří do složky var/etc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vymazání emulátoru přes AB IP Box:

->modré

->červené

-> Instaled packages

vybrat ->OK , červené (vymazat)

případně i restart

 

nebo:

->modré

->červené

-> available Packages [Feed:Addons]

vybrat -> OK , Update

případně i restart

 

vymazání emulátoru např: DCCamd přes T.C:

smazat DCCamd.xml ve: var/tuxbox/config a dále ve: var/bin DCcamd

 

Vymazání stažených addons:

smažeme v var/lib/ipkg/list soubor addons

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jestliže se stane, že např. po vypadnutí napájení z elektrické sítě se "vynuluje" emulátor např. mgcamd 1.31 tz. nastaví se na: žádný - pomůže toto:

 

1. ->Podržet tl. StandBy na ovladači (cca 2sec.)

vyjede tabulka: Menu Vypnutí/Pohotovostního režimu

 

2. ->restarovat nyní (po cca 60sec. naběhne AB IPBox a nyní to bude OK)

 

Uvedeným postupem se také nastavuje "výchozí program" který naběhne po zapnutí „nuceného restartu“ přijímače

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platí i pro AB IPBox 250

Dreambox - Problém s natáčením motoru...

Potřeboval bych poradit. Při použití DM7020 a SG2100 mi nejde najet na pozici 1.0W. Ostatní pozice normálně fungují. Po připojení SG2100 na druhý Dreambox jde vše OK včetně pozice 1.0W. Vůbec to nechápu, asi mám v tom Dreamboxu tu pozici nějak smazanou. Pokud resetuji motor, tak problém předpokládám asi nevyřeším, když to na druhém Dreamu jde? Šlo by nějak použít soubory z funkčního Dreamu do toho nefunkčního? Soubor satellites.xml jsem z funkčního do nefunkčního překopíroval ale to nepomohlo.... Díky za radu.

 

REAKCE

 

Datum přidání: 12.04.2010, 12:54.48 

 

 RE: Dreambox - problém s natáčením motoru...

Je to problém v settingu předpokládám asi Likruv.

často se s tím setkávám je to letitý problém...Stačí v menu přidat další satelit a jede to.

bohužel DM 7020 už nemám nemohu popsat kde přesmě v menu..

Jen co si pamtuju..přidat satelit ..žlutým tlačítkem atd a začnou se přidávat satelity které tam nejsou

Registrován: 01/2006,

 

 

Datum přidání: 12.04.2010, 12:55.55 

 

 RE: Dreambox - problém s natáčením motoru...

a po přidání nezapomenout restartovat ale to je u DM skoro nutné vždy po nějakém "zákroku"

Registrován: 01/2006,

 

 

Datum přidání: 12.04.2010, 13:02.30 

 

 Musíš přidat satelit 0,8W

Postup:

Menu - Nastavení - Hledání programů - Nastavení satelitů:

Žluté tl. "nový" stlačuj opakovaně, až se Ti přidají na konec seznamu všechny satelity, které jdou přidat.

Nakonec Zelené = uložit, Exit (lame) xkrát.

Přepni na program z jiného satelitu, než jsi stál, motor se rozběhne... a hraješ.

Registrován: 01/2006,

 

 

Datum přidání: 12.04.2010, 13:05.09 

 

 RE: Dreambox - problém s natáčením motoru...

Tak bobr to popsal naprosto správně jako vždy.

Na toho je spolehnutí je ta tak jak píše.Mě už jeho pomoc pomohla několikrát.  

Registrován: 01/2006,

 

 

Datum přidání: 12.04.2010, 13:19.39 

 

 samo že

bobr má pravdu ale skus nastavení/hledání programů/editace traspordéru a smaž tam ty satelity co tam nemaj co dělat.

Registrován: 01/2006,

 

 

Datum přidání: 12.04.2010, 13:30.52 

 

 RE: Dreambox - problém s natáčením motoru...

To, co tu popisujete pomocí DO jde udělat velmi rychle manuální editací souboru /var/tuxbox/config/enigma/config a následně reboot.

 

Zkrátka to funguje tak, že názvy a pozice družic v souboru satellites.xml musí sedět s daty v souboru config. Pokud tomu tak není, objevují se problémy,

 

==================================================================================

 

FW "chyby" možnost návrhu oprav pro programátory: (poz. Některé chyby již mohli být opraveny v nových FW)

 

Při naprogramování např: přepnutí kanálu v určený čas např: 19:00 a následném nahrávání před tímto časem, když dojde k času 19:00 je vypnuté nahrávání. Možnosti úprav: upřednostnit nahrávání před přepnutím nebo upozornit při nahrávání cca 5min. předtím zprávou že nahrávání bude skončeno z důvodu přepnutí a jestli chceme tohle provést.

---------------------------------------------------------------------------

U vysílaného programu který je duální a je jen jedna stopa Stereo= Levé mono -> kanál orig. a Pravé mono ->kanál čeština) je Levé mono v pořádku ale Pravé mono je TAKÉ STEREO

pomůže jen přepnutí na televizoru do DUAL

např:u programu Galaxie Sport -paket CS Link, Nova –paket CS Link

v nových FW již opraveno!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

udělat aby byly aktivní i po přepnutí titulky např: u Nat Geo, Nat Wild (musí se zapínat) zvuková stopa ta je OK

v nových SW již opraveno!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U žádného programu nefunguje TXT na televizoru (TXT PID není vůbec načten), TXT přes rec. funguje OK ale není tak ostrý

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

po vyskenování prog., tr. apod. se objeví zbytečná hláška: čekejte až se motor otočí na xx.xx° a přitom např: skenujeme tr. na stejné pozici (vůbec se netočilo jinam) neotáčeli/ při zapnutí rec. a vyjetí z nahrávání taktéž?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po dohrání souboru z HDD a jeho opětovné přehrávání nefunguje -> na něj, musí se -> na jiný a pak zase na něj

 

==================================================================================

 

správa od jiného PC v BOXu:

 jdi do routru

tam maš v menu položku NAT

klik na ni

 

edit?

 

SUA Only?

->

pak klik na Edit Details

ano

SUA

 

zadat :

--

80 je port Web rozhraní

23 telnet

22 je SSH

21 je FTP

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty signálu v AB IPBoxu:

SNR

(Signal to noise ratio): odstup signal-šum (mělo by být nad 60)

AGC

(Automatic Gain Controll): "Síla" signálu, pro BER=0 by mělo být nad 50

BER

(Bit Rate Error): chybovost v přijímaném datovém toku. Nejlepsší je 0. Může být i několik 10 až 100. Nad 1000 už  kostičkuje a rozpadá se obraz se obraz

 

 

Použité zkratky:

PC  =   počítač

IE = Internet Explorer

T.C. = Total Commander